Q Acoustics - Hans Audio (2024)

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd, in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. Wij gebruiken ook cookies van derden die ons helpen te analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U hebt ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies, maar het uitschakelen van sommige van deze cookies kan uw browserervaring beïnvloeden.

Noodzakelijk

Altijd ingeschakeld

Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem.

CookieDuurBeschrijving
Cookie "Advertenties"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertenties" vast te leggen.
Cookie "Analytics"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" vast te leggen.
Cookie "Functioneel"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen.
Cookie "Noodzakelijk"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" vast te leggen.
Cookie "Overige"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Overige" vast te leggen.
Cookie "Performance"1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Performance" vast te leggen.
Cookie Wetgeving Toestemming (GDPR)1 jaarDe volgende cookie registreert uw voorkeuren wat betreft cookies voor onze website. De gegevens in deze cookie zijn anoniem en kunnen niet gebruikt worden voor verdere commerciële doeleinden, conform de AVG en GDPR wetgeving.
Website StylingnooitDeze cookie wordt gebruikt door het ontwerp van de website. Het stelt de eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real-time te implementeren of te wijzigen.

Functioneel

Functionele cookies helpen om bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op social media platforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Performance cookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytics

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bounce percentage, de verkeersbron, enz.

CookieDuurBeschrijving
Google Analytics2 jaarDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.
Google Analytics2 jaarThe _ga cookie, wordt geïnstalleerd door Google Analytics: berekent aantal bezoekers, sessies, campangegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
YouTube2 jaarYouTube plaatst deze cookie via ingesloten youtube-video's en registreert anonieme statistische gegevens.

Advertenties

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om advertenties op maat aan te bieden.

CookieDuurBeschrijving
Facebook3 maandenDeze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties weer te geven wanneer u op Facebook bent of op een digitaal platform waarop Facebook-advertenties worden aangeboden, na een bezoek aan de website.
Facebook3 maandenFacebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het bijhouden van gebruikersgedrag op het web, op sites die Facebook pixel of Facebook social plugin hebben.
YoutubeSessieYSC-cookie wordt ingesteld door Youtube en wordt gebruikt om het totaal aantal weergaven van video's op Youtube pagina's bij te houden.
Youtube5 maanden 27 dagenEen cookie dat door YouTube wordt geplaatst om de bandbreedte (videoformaat) te meten en bepaalt of de gebruiker de nieuwe of de oude interface van YouTube te zien krijgt.
YoutubenooitYouTube stelt deze cookie in om de videovoorkeuren op te slaan van de gebruiker die Youtube video's op onze website bekijkt van bijvoorbeeld producten.
YoutubenooitYouTube stelt deze cookie in om de videovoorkeuren op te slaan van de gebruiker die Youtube video's op onze website bekijkt van bijvoorbeeld producten.

Overige

Andere ongecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en nog niet in een categorie zijn ondergebracht.

Q Acoustics - Hans Audio (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6770

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.